top of page
Decyzja na przetwarzanie reguluje jakie odpady i w jakiej ilości SDP może przetwarzać i wytwarzać
  • Twitter Social Icon

POZWOLENIE NA STACJE DEMONTAŻU -PRZETWARZANIE POJAZDÓW

Ta decyzja jest kluczowa dla funkcjonowania SDP. Dopiero po jej uzyskaniu można legalnie demontować pojazdy. Określa ona sposoby postępowania zarówno z pojazdami jak i z odpadami z nich powstającymi.

Otrzymanie tej decyzji jest zależne od pozytywnego wyniku kontroli zakładu przeprowadzonej przed uruchomieniem instalacji.

Weryfikacja zakładu dokonywana jest przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

bottom of page