top of page
  • Twitter Social Icon

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

W większości przypadków uzyskanie tego pozwolenia przez stację demontażu jest konieczne. Reguluje ono postępowanie z wodami pochodzącymi z placu oraz hali demontażu.

Na mocy prawa stacja musi być wyposażona w szczelny plac wyposażony w kanalizacje podłączoną do separatora substancji ropopochodnych. 

Odprowadzanie ścieków poza zakład wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

bottom of page